Obraz Jezusa Miłosiernego

W odpowiedzi na pragnienie parafian, w naszej świątyni w Niedzielę Miłosierdzia umieszczony zostanie wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego, będący kopią obrazu znajdującego się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Obraz został zakupiony dzięki ofiarności parafian, którzy z wielką hojnością zechcieli włączyć się w to dzieło. Obecnie trwają prace nad stworzeniem odpowiedniej oprawy dla tego wizerunku.

Pan Jezus powiedział św. Faustynie: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie”. I obiecał: „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego”.

Wydaje się, że obecność Chrystusa w Łagiewnickim wizerunku w nasze parafii jest bożą odpowiedzią i wskazówką w czasie trwającej pandemii, kiedy wiele dusz cierpi – również z powodu lęku i przerażenia. Pan Jezus wskazuje na swoje Miłosierdzie, jako na źródło nadziei i przebaczenia.

Dziękując Bogu za ten niezwykły dar Jego łaski, prośmy (podczas trwającej Nowenny do Miłosierdzia) o łaski dla naszej parafii, naszych rodzin, nas samych, Ojczyzny i całego świata.

Pielgrzymka parafialna

Ks. Albert organizuje pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie i do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Królow...

Przygotowanie do Bierzmowania

Kandydatów (uczniów klas 8 i szkół średnich), którzy chcą rozpocząć kurs przygotowania do sakramentu Bierzmowania zapraszamy w niedzielę 1 paździer...

Zbiórka na remont kawiarenki

W niedziele 10.09 po każdej Mszy św.  wolontariusze Fundacji Przyjaciele Alego będą zbierali przed kościołem pieniądze na modernizację „Kawiarenki ...