Słowo Księdza Proboszcza na Boże Narodzenie 2021 roku

Drodzy Parafianie!

Jak co roku z radością i duchowym skupieniem przeżywamy misterium naszej wiary – błogosławiony czas Świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiątkę tamtego dnia, kiedy narodził się Jezus, “Syn umiłowany” (Mt 3,17).

To Jego “Ojciec poświęcił i posłał na świat” (J 10,36). Uczynił to dla naszego zbawienia. Po to, aby “każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Dziś, drogami ojców naszych idziemy do Betlejem. Wspólnota wiary naszej Parafii. Aby oddać hołd Temu “co się narodził tej nocy, by nas wyrwać z czarta mocy”. Wyznać naszą katolicką wiarę. Niczym niezmąconą, trwałą i pewną. Potwierdzić naszą katolicką tożsamość, wierność prawom Bożym i obowiązkom wobec Ojczyzny. Otworzyć serca na tchnienie miłosiernej miłości Boga. Blaskiem betlejemskiego światła rozświetlać nasze dziś i to, co przyniesie Nowy Rok Pański 2022.

Drodzy Parafianie!

Wraz z księdzem Jackiem dzielę się z Wami opłatkiem, dziękując za Waszą wierność tradycji, tożsamości i kulturze. Trzymajcie z Bogiem, jak od lat czynicie. Trzymajcie z Chrystusem w Betlejem narodzonym.

Łamiemy się opłatkiem z Wami wszystkimi, drodzy Parafianie, z całą naszą wspólnotą wiary, pamięci i losu, prosząc:

Podnieś rękę Boże Dziecię, 
błogosław Ojczyznę miłą!

Błogosław naszą Parafię!

Radujmy się Bracia i Siostry z Narodzenia Pańskiego. Bowiem “błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, PAnie w blasku Twojej obecności” (Ps 89 (88), 16-17)

Ksiądz Proboszcz

ODPUST PARAFIALNY

Za tydzień (08.10), w pierwszą niedzielę po wspomnieniu św. Franciszka, będziemy przeżywać uroczystość odpustową. Wszystkich Parafian i Gości zapra...

Pielgrzymka parafialna

Ks. Albert organizuje pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie i do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Królow...

Przygotowanie do Bierzmowania

Kandydatów (uczniów klas 8 i szkół średnich), którzy chcą rozpocząć kurs przygotowania do sakramentu Bierzmowania zapraszamy w niedzielę 1 paździer...