Słowo ks. Proboszcza na Wielkanoc 2022

Bracia i Siostry, wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego!

Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie!
Weselcie się słudzy Boga (…).
Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym Blaskiem …
Raduj się Kościele Święty, Matko nasza!

Jezus Chrystus Zmartwychwstał!

Wczoraj podczas Wigilii Paschalnej śpiewaliśmy radosne Orędzie Wielkanocne o zmartwychwstaniu Pana.

Dziś nad Polską wstaje nowy dzień.

Dzień Zmartwychwstania Pańskiego.

Rozdzwoniły się radosne rezurekcyjne dzwony i Wesoły nam dzień dziś nastał!

Tajemnica Męki i Zmartwychwstania Chrystusa stanowi centrum Dobrej Nowiny, którą Kościół głosi światu wiążąc Chrystusowy krzyż z chwałą Jego zmartwychwstania.

Przez swoje zmartwychwstanie Chrystus dał ludziom podstawę wiary w to, że kiedyś tak jak przyobiecał, ożywi również nasze ciała.

Jesteśmy ludźmi wiary i ludźmi nadziei. Jesteśmy tymi, którzy głoszą dziś chwałę Zmartwychwstałego Pana tu i teraz, na polskiej ziemi, w nowym tysiącleciu wiary, od Bałtyku po gór szczyty. I wszędzie tam, gdzie biją polskie serca.

Dziś w naszych domach wielkie święto. Dzień radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. W rodzinnym kręgu, w przyjacielskim gronie weselimy się i radujemy, bo „zmartwychwstał Pan”.

Obecnie, kiedy wojna toczy się za wschodnią granicą naszej Ojczyzny cytowane na początku Orędzie Wielkanocne staje się szczególnym źródłem umocnienia i pokoju.

Niech nadzieja towarzyszy nam podczas świąt Zmartwychwstania Pańskiego, niech przezwycięży smutek i lęk. Niech przyniesie pokój i oddali szaleństwo wojny. Niech sprawi, że na świecie zapanuje zgoda, miłość i radość.

Wraz z ks. Jackiem i księżmi posługującymi w naszej parafii drogim parafianom, Sympatykom naszego Kościoła i Gościom życzę błogosławionych świąt Wielkanocnych.

Niech blask wielkanocnego poranka przywróci nadzieję, napełni serca miłością i pokojem. Wesołego Alleluja!

Ksiądz Proboszcz

Porządki na cmentarzu

W imieniu administracji cmentarza prosimy, by sprzątając chryzantemy z grobów, do kontenerów wkładać tylko puste doniczki, zaś zeschłe kwiaty i zie...

Czas wizyty duszpasterskiej

Zbliża się czas wizyty duszpasterskiej – tzw. „kolędy”. Prosimy wszystkich, którzy chcą zaprosić do swoich domów kapłana z modlitwą i błogosławieńs...