Skip to main content

Chrzest

Dzieci do 6 roku życia

Chrztów udzielamy przede wszystkim na Wigilii Paschalnej oraz w niedziele, na Mszy św. o 12.45 (11.30 w wakacje), poza okresem Wielkiego Postu.

Aby dziecko zostało ochrzczone należy wcześniej (przynajmniej tydzień przed planowaną datą chrztu) sporządzić w kancelarii parafialnej akt chrztu dziecka przedstawiając następujące dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC
  2. Świadectwo ślubu kościelnego Rodziców dziecka (jeśli jest, a nie był zawarty w naszej Parafii).
  3. Aktualne (nie starsze niż 3 miesięczne) zaświadczenia Rodziców chrzestnych z Parafii ich aktualnego miejsca zamieszkania (jeśli Rodzice chrzestni nie są naszymi Parafianami). Jeśli kandydaci na Chrzestnych są naszymi parafianami powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej, by uzyskać zgodę na podjęcie tej funkcji.
  4. W przypadku kandydata do chrztu z innej parafii konieczna jest pisemna zgoda proboszcza tejże.

Ewentualne inne terminy chrztu do uzgodnienia w kancelarii parafialnej.

Dorośli i dzieci od 7 roku życia

Osoby dorosłe, pragnące przyjąć sakrament Chrztu św., a także rodziców starszych dzieci, zapraszamy na rozmowę, w czasie której ustalimy warunki przygotowania do tego sakramentu.