Bierzmowanie

Informacje dla kandydatów

  • Przygotowanie do bierzmowania rozpocznie się w drugiej połowie września.
  • Przygotowanie do tego sakramentu powinno odbywać się w parafii kandydata, nie w grupie szkolnej.
  • W naszej parafii rozpoczyna się normalnie w 8 klasie SP i kończy w połowie następnego roku szkolnego.
  • Świadkiem bierzmowania może być rodzic chrzestny, o ile w dalszym ciągu jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Taka osoba powinna przedstawić zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być rodzice kandydata.

Kalendarium

  • zostanie ogłoszone na początku roku szkolnego

Inwentaryzacja cmentarza

W związku z przygotowywaną inwentaryzacją cmentarza kancelaria będzie czynna w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę od 16 do 18.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Jak co roku w pierwszą niedzielę czerwca odbędzie się po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na dokończenie wystroju Świątyni Opatrzności Bożej.

Inwentaryzacja cmentarza

Przygotowujemy inwentaryzację i mapę cmentarza. W związku z tym prosimy wszystkich, którzy mają dokumenty dzierżawy miejsc na naszym cmentarzu, o z...