Bierzmowanie

Informacje dla kandydatów

  • Przygotowanie do bierzmowania rozpocznie się w drugiej połowie września.
  • Przygotowanie do tego sakramentu powinno odbywać się w parafii kandydata, nie w grupie szkolnej.
  • W naszej parafii rozpoczyna się normalnie w 8 klasie SP i kończy w połowie następnego roku szkolnego.
  • Świadkiem bierzmowania może być rodzic chrzestny, o ile w dalszym ciągu jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Taka osoba powinna przedstawić zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być rodzice kandydata.

Kalendarium

  • zostanie ogłoszone na początku roku szkolnego

ODPUST PARAFIALNY

Za tydzień (08.10), w pierwszą niedzielę po wspomnieniu św. Franciszka, będziemy przeżywać uroczystość odpustową. Wszystkich Parafian i Gości zapra...

Pielgrzymka parafialna

Ks. Albert organizuje pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie i do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Królow...

Przygotowanie do Bierzmowania

Kandydatów (uczniów klas 8 i szkół średnich), którzy chcą rozpocząć kurs przygotowania do sakramentu Bierzmowania zapraszamy w niedzielę 1 paździer...