Bierzmowanie

Informacje dla kandydatów

  • Przygotowanie do bierzmowania rozpocznie się w drugiej połowie września.
  • Przygotowanie do tego sakramentu powinno odbywać się w parafii kandydata, nie w grupie szkolnej.
  • W naszej parafii rozpoczyna się normalnie w 8 klasie SP i kończy w połowie następnego roku szkolnego.
  • Świadkiem bierzmowania może być rodzic chrzestny, o ile w dalszym ciągu jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Taka osoba powinna przedstawić zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być rodzice kandydata.

Kalendarium

  • zostanie ogłoszone na początku roku szkolnego

Wizyta duszpasterska:

(tylko na zaproszenie) Poniedziałek (30.01) – Izabelin: Krótka od 18.30; Krzywickiego od 19; Wtorek (31.01) – Izabelin: Projektowana – od 19....

Wizyta duszpasterska

(tylko na zaproszenie) Poniedziałek (23.01) – Truskaw: 3 Maja numery nieparzyste od 165 do 205A – od 19; Wtorek (24.01) – Truskaw: 3 Maja poz...

Wizyta duszpasterska:

(tylko na zaproszenie) Poniedziałek (09.01) – Truskaw: Sarenki, Żurawia, Parkowa, Ptasińskiego od 19; Wtorek (10.01) – Truskaw: Olszowa, Skibińskie...