XXXIII Niedziela zwykła

1. Dzisiaj przypada III Światowy Dzień Ubogich.

2. Najbliższa niedziela jest Uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

3. W dniu dzisiejszym poza porządkiem Mszy Świętych niedzielnych będzie sprawowana dodatkowa Eucharystia o godz.14.00.

4. We wtorek po wieczornej Mszy Św. będzie miała miejsce konferencja dla osób uczestniczących w rekolekcjach zawierzenia się Matce Bożej wg wzoru Ludwika Marii Grignon de Monfort. Rekolekcje polegają na indywidualnym rozważaniu tekstu ,,Traktatu o doskonałym nabożeństwie”, a kończą się nabożeństwem ofiarowania się Chrystusowi przez ręce Maryi.

5. Po raz kolejny zwracam się z prośbą o przestrzeganie przepisów sanitarnych (maseczk, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości).W naszej Świątyni może przebywać jednocześnie ok. 45 osób. Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. w niedzielę i święta nakazane, wszystkim przebywającym na terenie Archidecezji Warszawskiej.