Dzieci

W naszej parafii Sakrament Chrztu świętego udzielany jest dzieciom w trakcie Mszy św. sprawowanej w każdą III. niedzielę miesiąca o godz. 12:45 oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Aby dziecko zostało ochrzczone należy wcześniej (najpóźniej w piątek przed planowaną datą chrztu) sporządzić w kancelarii parafialnej akt chrztu dziecka przedstawiając  następujące dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC
  2. Świadectwo ślubu kościelnego Rodziców dziecka (jeśli nie był zawarty w naszej Parafii)
  3. Aktualne (nie starsze niż 3 miesięczne) zaświadczenia Rodziców chrzestnych z Parafii ich aktualnego miejsca zamieszkania (jeśli Rodzice chrzestni nie są naszymi Parafianami)
  4. Dokumenty potwierdzające przystąpienie do Sakramentu Pokuty.

Ewentualne inne terminy chrztu do uzgodnienia w kancelarii parafialnej.

Dorośli

Osoby dorosłe, pragnące przyjąć sakrament Chrztu św, przez co włączają się do wspólnoty Kościoła katolickiego i zostaną Dziećmi Bożymi, zapraszamy do uczestnictwa w przygotowaniu prowadzonego dla katechumenów w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.