WARUNKIEM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. JEST:

– Zgłoszenie dziecka do I Komunii św.
– Dostarczenie metryki Chrztu dziecka (jeśli było chrzczone poza nasza parafią).
– Jeśli dziecko nie było chrzczone, należy to zgłosić
– Dzieci, których rodzice mieszkają poza naszą parafią, muszą mieć pozwolenie z parafii zamieszkania (do końca listopada 2019r.).
– Rodzice dzieci, które uczęszczają na religię poza Szkołą Podstawową w Izabelinie, muszą dostarczyć zaświadczenie od katechety, że uczęszcza na religię.

W RAMACH PRZYGOTOWAŃ PROSIMY:

– o obecność na Mszach św. w każdą niedzielę i święta kościelne
– wspólną modlitwę rodziców z dziećmi w domu,
– rozmowy o Komunii św.,
– udział dzieci w katechezie – zainteresowanie rodziców
– udział dzieci w nabożeństwach różańcowych, Roratach (Adwent – Msza św. o 7. 00, od poniedziałku do soboty), raz w tygodniu; W Wielkim Poście udział w nabożeństwie Drogi krzyżowej, w każdy piątek o godz. 17. 15.