Skip to main content

Wspólnoty

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka działa pod okiem ks. Proboszcza. Jej celem jest organizowanie pomocy dla osób ubogich przez cały rok, a zwłaszcza w okresie przedświątecznym.

Chór parafialny "Tibi Domine"

Spotkania chóru parafialnego odbywają się w każdą niedzielę o godz. 19:00.

Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota spotyka się każdego 25-go dnia miesiąca o godz. 16:00 w kaplicy w domu parafialnym. Najpierw przez godzinętrwa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. W tym czasie głoszona jest okolicznościowa konferencja. Około godz. 17:00 wspólnota przenosi się do sąsiedniej sali, w której omawiane są bieżące sprawy organizacyjne. Następnie – w kaplicy odmawiana jest część różańca św. Spotkanie wieńczy wspólna Msza Św. o godz. 18:00. Grupa liczy 27 osób. Jest w niej jedno małżeństwo, wdowy, mężatki, osoby samotne i ksiądz Mirosław Jeleniewicz, który jest i bratem, i opiekunem duchowym Wspólnoty. W życiu codziennym odmawiamy Liturgię Godzin (brewiarz dla świeckich) wzbogaconą modlitwami franciszkańskimi.

Przez wieki ruch ten określano mianem ,,III Zakon Św. Franciszka’’. Od roku 1978 wspólnota bazuje na odnowionej – przez Ojca Świętego Pawła VI „Regule Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która określa życie Zakonu poprzez następujące słowa: ,,zachowywać Ewangelię Pana Naszego Jezusa Chrystusa, naśladując życie Św. Franciszka z Asyżu’’. W roku 2001 św. Jan Paweł II zatwierdz Konstytucje Generalne”. Od tego czasu rozpoczęło się ich wprowadzanie w życie.

Św. Franciszek napisał Regułę, w której zamierzał pomóc wszystkim, którzy chcieliby pogłębić swoje życie duchowe żyjąc w rodzinie franciszkańskiej i zachowując swój dotychczasowy status chrześcijanina świeckiego.

Fundacja Przyjaciele Alego

Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego” została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 17.05.2016r. Siedzibą Fundacji jest adres Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie. Prezesem Fundacji jest P. Piotr Kamiński, a duchowym opiekunem ks. dr Jerzy Jastrzębski.. Głównym celem Fundacji jest szerzenie pamięci i kontynuowanie dzieł miłosierdzia Księdza Aleksandra Fedorowicza. Cele te mają być realizowane przede wszystkim poprzez stworzenie i prowadzenie Muzeum im. Księdza Aleksandra Fedorowicza – pierwszego Proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, oraz działania na rzecz zapobiegania i leczenia uzależnień.

Więcej informacji na stronie http://www.przyjacielealego.pl/

Koła Żywego Różańca

Zadaniem Kół Żywego Różańca jest nieprzerwana modlitwa różańcowa przez cały rok w intencjach Ojca Świętego, Kościoła Powszechnego i w naszej Ojczyźnie i parafii. Spotkania kół odbywają się zawsze w pierwszą sobotę miesiąca.

Kościół domowy

Wspólnotę tworzy kilka małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu – najczęściej w domach. Wspólnota jest częścią Ruchu   Światło – Życie działającego w archidiecezji warszawskiej. Podczas spotkań jest czas na dzielenie się życiem, wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego.

Misja św. Tereski od Dzieciątka Jezus

Misja św. Tereski od Dzieciątka Jezus stawia sobie za cel wspieranie kapłanów poprzez modlitwę. Spotkania Misji odbywają się raz w miesiącu w terminie ogłoszonym przez ks. Wojciecha Wróblewskiego. Spotkanie składa się z następujących części: Msza Święta, nieszpory, katecheza formacyjna i omówienie spraw bieżących

Rada parafialna

Rada parafialna została powołana przez Ks. Proboszcza prał. ppłk Stanisława Dębickiego w 2017 roku. Stanowi organ doradczy. Tworzy ją 8 osób – po 2 osoby z każdej z największych części izabelińskiej parafii, tj. z Truskawia, Sierakowa, Izabelina i Hornówka. Spotkania odbywają się po uprzednim ogłoszeniu  przez Księdza Proboszcza

Kościół domowy

Wspólnotę tworzy kilka małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu – najczęściej w domach. Wspólnota jest częścią Ruchu   Światło – Życie działającego w archidiecezji warszawskiej. Podczas spotkań jest czas na dzielenie się życiem, wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego.

Służba liturgiczna męska

Służbę liturgiczną tworzą nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, lektorzy. ministranci i kandydaci na  ministrantów.