Skip to main content

Drodzy Parafianie!

Jak co roku z radością i duchowym skupieniem przeżywamy misterium naszej wiary – błogosławiony czas Świąt Narodzenia Pańskiego. Pamiątkę tamtego dnia, kiedy narodził się Jezus, “Syn umiłowany” (Mt 3,17).

To Jego “Ojciec poświęcił i posłał na świat” (J 10,36). Uczynił to dla naszego zbawienia. Po to, aby “każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Dziś, drogami ojców naszych idziemy do Betlejem. Wspólnota wiary naszej Parafii. Aby oddać hołd Temu “co się narodził tej nocy, by nas wyrwać z czarta mocy”. Wyznać naszą katolicką wiarę. Niczym niezmąconą, trwałą i pewną. Potwierdzić naszą katolicką tożsamość, wierność prawom Bożym i obowiązkom wobec Ojczyzny. Otworzyć serca na tchnienie miłosiernej miłości Boga. Blaskiem betlejemskiego światła rozświetlać nasze dziś i to, co przyniesie Nowy Rok Pański 2022.

Drodzy Parafianie!

Wraz z księdzem Jackiem dzielę się z Wami opłatkiem, dziękując za Waszą wierność tradycji, tożsamości i kulturze. Trzymajcie z Bogiem, jak od lat czynicie. Trzymajcie z Chrystusem w Betlejem narodzonym.

Łamiemy się opłatkiem z Wami wszystkimi, drodzy Parafianie, z całą naszą wspólnotą wiary, pamięci i losu, prosząc:

Podnieś rękę Boże Dziecię, 
błogosław Ojczyznę miłą!

Błogosław naszą Parafię!

Radujmy się Bracia i Siostry z Narodzenia Pańskiego. Bowiem “błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, PAnie w blasku Twojej obecności” (Ps 89 (88), 16-17)

Ksiądz Proboszcz